uciśniony


uciśniony
iron. Uciśniona niewinność, cnota «o kimś rzekomo niewinnym, cnotliwym, komu stała się krzywda (w jego mniemaniu niezasłużona)»: Mary Pickford podobała mu się nie więcej niż innym chłopcom, którym podobać musiała się jako typowa pensjonarka i uciśniona niewinność. S. Dygat, Podróż.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • uciśniony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, uciśnionynieni {{/stl 8}}{{stl 7}} źle traktowany przez władzę, zwierzchnika; gnębiony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uciśniony lud. Uciśnieni poddani. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uciśniony — uciśnionynieni «gnębiony, skrzywdzony» Naród, lud uciśniony. ◊ iron. żart. Uciśniona niewinność, cnota «ktoś rzekomo cnotliwy, niewinny, komu się stała krzywda (w jego mniemaniu niezasłużona)» uciśniony, uciśniona w użyciu rzecz., często iron.… …   Słownik języka polskiego

  • cnota — Chodząca cnota zob. chodzić 1. Uciśniona cnota zob. uciśniony …   Słownik frazeologiczny

  • niewinność — Uciśniona niewinność zob. uciśniony …   Słownik frazeologiczny